Monday, September 15, 2008

Mahal na mahal

Ohh-hoh...(2X)
Inaamin ko alam naman natin
Dumarating madalas na hindi
pansin
Ang pagbabago ng hangin
Lumiit and pang-unawa, minsan
nga
Sadyang nawawala
Hindi naman gustong nasasaktan
kita

Ilang umaga at gabing lumipas din
Ay kasabay nito lagi na lang
Sa iyo'y nababanggit
Siguro ay ubos na nga
At para bang wala nang salita
Kaya iisipin pa upang sabihin na

Chorus:
Mahal na mahal kita, mahal na
mahal kita
Sana'y huwag mo nang itanong
kung bakit pa
Di ko alam ang 'sasagot sa ito

Mahal na mahal kita, mahal na
mahal kita
Sana'y huwag mo nang itanong
kung bakit ba
Baka uulitin lang ang sasabihin ko
Mahal kita
(hoh-hoh)

Pinapangakong magkailanman
Hanggang mapagod sa daloy
ng dagat
Sa pus ko'y ikaw lamang
Nag-iisa, walang ibang mahalaga
Ikaw bang talaga
Hindi magsasawang awitin, sinta
(Repeat 2nd stanza of
Chorus 2X except last
line)

Mahal na mahal, mahal na
mahal kita
Sana'y huwag mo nang itanong
kung bakit ba
Baka uulitin lang ang sasabihin ko
Mahal na mahal kita
Sana'y huwag mo nang itanong
kung bakit ba
Baka ulitin lang ang sasabihin
ko
Mahal kita, ohh...mahal kita

Wednesday, September 10, 2008

Will you ever learn

So what's the point in all of this?
When you will never change
The days have past
The weather's changed
Should I be sorry, could I be sorry

I did it all for you
Hoping you would see
Your eyes are dull, your hands
are clenched
Are we already?

Refrain:
But you think about yourself
Only but yourself
But what about...

Chorus:
Un-lonely nights, romantic
moments
the love
What about them
Throw it all away

you know me well
You know it's wrong
then what is it you feel?
you hide behind those perfect smiles
It won't fool me because you
already did
But you think about yourself
But what about..
(Repeat Refrain)
(Repeat Chorus)

the perfect dates, the sweetest
kisses
What about them
Throw it away
(Repeat 1st stanza)


Thursday, August 28, 2008

Maging sino ka man

Ang pag-ibig ay sadyang ganyan
Tiwala sa isa't isa'y kailangan
Dati mong pag-ibig wala akong
pakialam
Basta't mahal kita kailan pa man

'Wag kang mag-isip ng ano pa
man
Mga paliwanag mo'y di na
kailangan
At kahit ano pa ang iyong
nakaraan
Mamahalin kita maging sino ka
man

Chorus:
Mahal kita, pagka't mahal kita
Iniisip nila ay hindi mahalaga
Mahal kita, maging sino kita
man
Mali man ang ikaw ay ibigin ko
Ako'y isang bulag na umiibig
sa 'yo
At kahit ano pa man ang
nakaraan
Mamahalin kita maging sino ka
man
(Repeat Chorus 2X)

Monday, August 25, 2008

I just can't stop loving you

Each time the wind blows
I hear your voice so
I call your name...
Whisper at morning
Our love is dawning
Heaven's glad you came...

you know how I feel
this thing can't go wrong
I'm so proud to say I love you
You love's got me high
I long to get by
This time is forever
Love is the answer


I hear your voice now
You are my choice now
The love you bring
Heaven's in my heart
At your call I hear harps
And angels sing

You know how I feel
I can't live my life without you
I just can't hold on
I feel we belong
My life ain't worth living
If I can't be with you

Chorus:
I just can't stop loving you
I just can't stop loving you
And if I stop...
then tell what will I do
'Cause I just can't stop loving
you

At night when the stars shine
I pray in you I'll find
A love so true...

When morning awakes me
Will you come and take me
I'll wait for you
You know how I feel
I won't stop until
I hear your voice saying "I do"
"I do"
The thing can't go wrong
this feeling's so strong
We'll my life ain't worth living

f I can't be with you
I just can't stop loving you
I just can't stop loving you
and if I stop...
Then tell me what will I do
I just can't stop loving you

Bridge:
We can change all the world
tomorrow
We can sing songs of yesterday
I can say, hey...farewell to sorrow
this is my life and I
(Repeat Chorus except last
line)
(Repeat Chorus)

Friday, August 22, 2008

I didn't know I was looking for love

I was alone thinking I as just
fine
I wasn't looking for anyone to be
mine
I thought love was just a
fabrication
A train taht wouldn't sopt at my
station
HOme alone that was my consignment
Solitary confinement
So when we met I was getin'
around you
I didn't know I was looking for
love...

Chorus:
Until I found you
I didn't know I was looking for
Until I found you, honey
I didn't know I was looking for
love
Until I found you, baby oh no
I didn't know I was looking for
love
I didn't know I was looking for love

'Coz there you stood and I would
Oh, I wonder could I say how I felt
And not be misunderstood
A thousand stars came into my
system
I never knew much I had
missed them
Slap on the map of my heart
you
landed
I was coy but you made me
candid
And how the planets circle
around you
I didn't know I was looking for
love
Until I found you...
(Repeat Chorus)

So we build from here with love
as the foundation
In a world of tears won consola-
tion
And now, you are here, there's a
full brass band
Playin' in me like a wonderland
And if you let I would be two-foot
small
And every tear would be a
waterfall
Soundless, boundless I surround
you
I didn't know I was looking for love
until
I found you...

I just didn't know
Didn't know I was looking for love
Until I found you...
Love... love...
I just didn't know I was looking for love...
Love... love...
Until I found you...

Wednesday, August 20, 2008

Last Song

I'm breathing the air
I'm thinking of what you've
done and said
You crumpled my heart
I was down on my knees

I'm hurting down inside
Wondered if you stay even
cared
I've cried all alone
I'm done wiht all these tears

Chorus:
I'm singing my last song
I'm singing my last song
I'm sing singing my last song
For you

I'm healing the wounds
I'm staring at stars across my
room
I'm bound to defeat
Discover me inside
It's all just a memory left
behind
One day I'll fly
So high above my feet
(Repeat Chorus 2X)

Bridge:
The first time
Is the last thing I'm gonna make
And the next in line
Is the one I'm gonna break
break you
(Repeat Chorus 2X)

Mahiwaga

Mahiwaga ka daw balang araw
Akin nang matatanaw ang iyong mga
galaw
* Sinusubukang lumayo sa iyo
Ngunit 'di natuto
Biglang may bumulong

Chorus:
Ikaw ba 'yon
Hanggang ngayon
Ako'y mayro'n pa
ring
pagtingin
Sisihin sabihing ako'y
sinungaling

Lumalala na kaya bawat araw
Lagi nang tulala 'di ka na
matagpuan
mahiwaga ka nga balang araw
akin nang matatanaw iyong mga
galaw
(Repeat *)
(Repeat Chorus 2X)

Sinubukang lumayo sa iyo
Ngunit 'di natuto
Biglang may bumulong